Core-stability

De romp zal stabiliteit moeten hebben voor het bewegen van de ledematen. Is dit niet het geval dan zullen de sportactiviteiten niet goed uitgevoerd kunnen worden. De romp vormt voorwaarde voor bewegen en verplaatsten. Het is het platvorm voor bewegen en handelingen van de ledematen. Alle bewegingen vinden plaats vanuit de romp. Er zal dan ook meer kans zijn op blessures wanneer er geen stabiliteit is in de romp.
Met Core wordt de kern van het lichaam bedoeld, oftewel het lichaamszwaartepunt in de romp. Core Training richt zich op het verbeteren van de actieve stabiliteit door middel van verbetering van de spierfunctie en hiermee de actieve stabiliteit met het lichaamszwaartepunt als centraal uitgangspunt, vanuit de gedacht dat hier de basis ligt voor stabiliteit en dus voor gezond bewegen.